Hà Nội: Doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng kết nối để vượt khó

Hà Nội: Doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng kết nối để vượt khó

Hà Nội có hơn 367,9 nghìn doanh nghiệp, 6 tháng đầu năm 2019, tăng được hơn 13 nghìn doanh nghiệp, so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp rời bỏ thị trường lại cao hơn số lượng doanh nghiệp mới.
Loading...