Giá xăng RON95-III tăng 351 đồng/lít từ chiều 15/11

Giá xăng RON95-III tăng 351 đồng/lít từ chiều 15/11

Giá xăng và các mặt hàng dầu có mức giá mới từ 15 giờ ngày 15/11 sau khi áp dụng quỹ bình ổn, với mức tăng của xăng E5 RON92 là 255 đồng/lít và xăng RON95-III là 351 đồng.
Loading...